Brantjes Data-Vernietiging | Haarlem | Telefoon 023 - 532 1960 | sales@recycling.nl

Missie en Visie

Hoogst haalbare veiligheidsnormen.
Brantjes Data-Vernietiging hanteert voor de vernietiging van vertrouwelijke data steeds de hoogst haalbare veiligheidsnormen. Persoonlijke gegevens moeten immers na gebruik zo zorgvuldig  en veilig mogelijk worden vernietigd. Of het nu gaat om documenten, digitale media of harddisks, wij beschikken over een gesloten inzamelingssysteem en geavanceerde verwerkingstechnieken.


100% Vertrouwd Vernietigen en duurzaam recyclen.
Het vertrouwelijk vernietigen is de basis van onze dienstverlening. Daarnaast, maar duidelijk ondergeschikt aan de doelstelling van het vertrouwelijk vernietigen, is het hoogwaardig recyclen van producten en materialen een speerpunt in onze bedrijfsvoering. De restproducten worden periodiek afgevoerd naar gespecialiseerde en gecertificeerde verwerkers. Deze verwerkers hebben de noodzakelijke kennis en expertise in huis om de waarde van de aangeleverde materialen maximaal te benutten. Zo realiseren zij de hoogste recycling percentages. Daardoor krijgt het restproduct op ecologisch en economisch verantwoorde wijze een duurzame toepassing.

Advies over onze vernietigingsdiensten

(023) 532 1960

of

e-mail ons

Papiervernietiging

Uw bedrijf gebruikt dagelijks veel papier. Gooi dit papier nooit zomaar in de papierbak. Maar laat uw papier gecertificeerd vernietigen.

Papiervernietiging

Productvernietiging

Producten kunnen een defect hebben of uit de mode raken. Laat uw producten definitief vernietigen om imagoschade te voorkomen.

Productvernietiging

Archiefvernietiging

Jaarlijks komt er een deel van uw archief vrij. Gooi uw archief nooit zomaar in de papierbak. Maar laat uw archief gecertificeerd vernietigen.

Archiefvernietiging