Brantjes Data-Vernietiging | Haarlem | Telefoon 023 - 532 1960 | sales@recycling.nl

Geschiedenis

Brandaris.
Het is 1964. Wim Brantjes start onder de naam Brandaris een papierhandel. In dezelfde periode begint Nijssen Fourages met de export van oud papier naar Frankrijk. Sinds 2003 zijn beide bedrijven verenigd in de Nijssen Recycling Groep (voorheen: Brantjes Nijssen Groep) en zijn de ruim tachtig medewerkers met veel meer bezig dan het inzamelen van papier en karton. Recycling.nl en Fourages.nl zijn de merknamen binnen de Brantjes Nijssen Groep. Via de dochterondernemingen beschikt de groep over tientallen vrachtwagens en diverse inzamelingsmiddelen. Zo biedt Nijssen Recycling Groep een complete infrastructuur voor de recycling van onder meer papier, metalen en kunststoffen.


Brantjes Data-Vernietiging.
Brantjes Data-Vernietiging is opgericht op 7 maart 1988 als onderdeel van Brantjes Papier. Sinds 2003 zijn de activiteiten van Brantjes Papier ondergebracht in de Nijssen Recycling Groep B.V. Binnen de Groep vormt Brantjes Data-Vernietiging een zelfstandig onderdeel dat is gespecialiseerd in het vernietigen van archieven, rapporten, jaarverslagen en meer in het algemeen  alle vormen van datadragers. In de afgelopen jaren is er een duidelijke ontwikkeling zichtbaar van papier als gegevensdrager naar de digitale opslagmethoden, zoals datatapes, harddisks en usb-sticks.


Specifieke verwerkingssprocessen.
Met deze ontwikkeling zijn de bedrijfsactiviteiten ondergebracht in de divisies archiefvernietiging, datavernietiging en partijvernietiging. Voor iedere divisie zijn specifieke verwerkingsprocessen ingericht en staan state-of-the-artmachines ter beschikking die garant staan voor maatwerkoplossingen. In lijn met deze ontwikkeling zijn ook de certificeringen aangepast. Naast de CA+-certificering voor het vernietigen van archiefpapier is ons proces van datavernietiging als eerste in Nederland gecertificeerd voor de veiligheidsklasse C van de EA DMS 2008 Standard for physical HDD Destruction van de European Association for Data Media Security.

Advies over onze vernietigingsdiensten

(023) 532 1960

of

e-mail ons

Productvernietiging

Producten kunnen een defect hebben of uit de mode raken. Laat uw producten definitief vernietigen om imagoschade te voorkomen.

Productvernietiging

Archiefvernietiging

Jaarlijks komt er een deel van uw archief vrij. Gooi uw archief nooit zomaar in de papierbak. Maar laat uw archief gecertificeerd vernietigen.

Archiefvernietiging

Hardware Vernietigen

Uw hardware bevat opgeslagen vertrouwelijke gegevens. Laat uw afgedankte hardware daarom gecertificeerd vernietigen.

Hardware Vernietigen