Brantjes Data-Vernietiging | Haarlem | Telefoon 023 - 532 1960 | sales@recycling.nl

Duurzaam Vernietigen

Recycling is een noodzaak.
Grondstoffenrotonde, recycling-hub en urban mining. Het zijn actuele termen in de discussie over het omgaan met het grondstoffengebruik en hergebruik. Binnen Recycling.nl, waarvan Brantjes Data-Vernietiging deel uitmaakt, is het belang van hergebruik al vroeg onderkend, getuige de stelling van Gerard Nijssen, directeur van Nijssen Recycling Groep,  “Als de mens in evenwicht met de natuur wil leven, dan is recycling een noodzaak.”


Hergebruik van materialen.
Het verhogen van het hergebruik van materialen draagt bij aan een duurzame economische groei. Bij het vernietigen van archief-, data- en partijgoederen staat de vraag centraal hoe de restproducten na vernietiging een nieuwe, verantwoorde toepassing kunnen vinden. Uiteindelijk komt dit ten goede aan een zo voordelig mogelijk verwerkingstarief voor de opdrachtgever en aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen dat onder druk van de grondstoffenschaarste steeds meer aan belang wint.

Advies over onze vernietigingsdiensten

(023) 532 1960

of

e-mail ons

Hardware Vernietigen

Uw hardware bevat opgeslagen vertrouwelijke gegevens. Laat uw afgedankte hardware daarom gecertificeerd vernietigen.

Hardware Vernietigen

Harde Schijf Vernietiging

Gooi nooit zomaar uw harde schijven weg. Uw harddisk staat vol met vertrouwelijke data. Vernietig daarom uw harde schijf bij Brantjes.

Harde Schijf Vernietiging

Papiervernietiging

Uw bedrijf gebruikt dagelijks veel papier. Gooi dit papier nooit zomaar in de papierbak. Maar laat uw papier gecertificeerd vernietigen.

Papiervernietiging